Rólunk

A Rákóczi Alapítvány keretén belül három fontos csoport működik közre a kitűzött célok elérése érdekében.

A torontói székhelyű önkéntes igazgatótanács határozza meg az Alapítvány irányelvét és programjait. A különböző tevékenységek felügyeletét nyújtó kisebb bizottságok létrehozatalában is döntő szerepe van.

Adományozóink, Kanadából, az Egyesült Államokból és Európából származó vállalkozók és magánszemélyek, ők biztosítják a működéshez szükséges pénzügyi alapot.

Számtalan önkéntes segít projektjeink szervezésében, lebonyolításában és végrehajtásában. Önkénteseink az élet sokféle területéről származnak: egyesek a magyar közösségi élet aktív tagjai, mások az alapítvány barátai, és sokan vannak olyanok, akik segítenek, mert hisznek abban, hogy képző-oktatói tevékenységeink által megalapozhatjuk a jövő nemzedék vezetőit és jobbá tehetjük a világot.

Rendkívül hálásak vagyunk minden egyes személyért bármelyik fentebb említett csoporthoz is tartozzon, hiszem egyikük nélkül sem tudnánk teljesíteni azon küldetésünket, melynek célja megannyi fiatal életét pozitívan befolyásolni, látókörét szélesíteni.

Célok

  • a magyar történelem és kultúra népszerűsítése és a kanadai magyar emigráció és letelepedés ismertetése a kanadai lakossággal
  • magyar nyelvet, irodalmat, történelmet és egyéb magyar kultúrához kapcsolódó ismereteket tanuló diákok ösztöndíjakkal való támogatása 
  • olyan kanadai értékek terjesztése, mint a multikulturalizmus és tolerancia egy ösztöndíjas csereprogram – a Diákok Határok Nélkül Magyarságismereti Mozgótábor – segítségével, ebben kanadai, egyesült államokbeli és európai diákok vehetnek részt

Kitüntetések

A Diákok Határok Nélkül Magyarságismereti Mozgótábor 2008-ban megkapta az Európai Parlament első Nagy Károly ifjúsági díjat az európai identitás és integráció eszméit hirdető kiváló munkájáért. Több mint négyszáz pályázó szervezet közül a Diákok Határok Nélkül program elnyerte a zsűri egyöntetű támogatását. Mi több, a program dicséretet kapott, amiért a Rákóczi Családi Kör révén hosszútávú támogatási hálózatot hozott létre a különböző országok diákjai számára. A Rákóczi Alapítvány ezen programon segítségével olyan kanadai értékeket népszerűsít, mint a tolerancia és multikulturalizmus. 

A Rákóczi Alapítvány 2010 júliusában a nemzet felemelkedéséért tevékenykedők munkáját elismerő Antall József-díj kitüntetettje volt. 

A Magyarságismereti Mozgótábor vezetőit, Aykler Bélát és Aykler-Papp Zsuzsát 2012 novemberében a New York-i Amerikai Magyar Alapítvány a George Washington-díjjal tüntette ki azon munkájukért, amellyel a magyarság ügyeit népszerűsítik és a magyar diákokat világszerte támogatják.

Történetünk

A Rákóczi Szövetség 1953-ban alakult, azzal a céllal. hogy segítse a magyar közösséget gyökeret verni fogadott új hazájában miközben őrzi és továbbviszi a magyar kultúrát. 

1976-ban a Szövetségből Rákóczi Alapítvány lett és a hangsúly egyre inkább az oktatásra, a magyar történelem és kultúra népszerűsítésére terelődött. A cél megismertetni a nem magyar származású kanadaiakat a magyar kultúrával és történelemmel és a magyar bevándorlók Kanada fejlődésére tett pozitív hatásával is. Továbbá, az Alapítvány ösztöndíjakkal segíti azokat a diákokat, akik a magyar nyelv, kultúra és történelem elsajátítására és megismerésére törekednek. Elkötelezett támogatója a Torontói Egyetemen magyar programjának, a program által szervezett konferenciáknak és különböző magyar vonatkozású kiadványoknak.

Névadónk

II. Rákóczi Ferenc az önkényes Habsburg uralom elleni, 1703-tól 1711-ig tartó, kuruc lazadás vezetője volt. A Habsburg Birodalom hatalmas katonai serege elleni gerilla hadviselés hét évig tartott II. Rákóczi Ferenc és hűséges katonái – akik elsősorban a parasztok soraiból kerültek ki – elszántságának köszönhetően. Rákóczi Ferenc a mai napig „a magyar történelem egyik legkedveltebb, legtisztább és legnemesebb alakja”. Amikor a felkelést végül leverték, kíséretével száműzetésbe vonult, és élete utolsó tizenkét évét Törökországban töltötte. A mai napig kozmopolitaként emlékeznek rá, európai volt, aki rendíthetetlenül szerette hazáját. Rákóczi Ferenc az arisztokrácia tagjai közül az elsők között volt, aki életét a parasztság és a jobbágyság életének javítására fordította. Ő volt az első arisztokrata, aki a Kárpát-medence nemzetiségeit összetartotta.

További olvasmányokért lásd: Lendvai Pál: “Ferenc Rákóczi’s Fight for Freedom from the Habsburgs” („Rákóczi Ferenc szabadságharca a Habsburgok ellen”), Hungarians: A Thousand Years of Victory in Defeat (Magyarok: Ezer év győzelmei és vereségei), Princeton, N.J.: Princeton University Press, 2003, p. 145-159.

II. Rákóczi Ferenc
1953
1976
1994
2002
2003
2004
2007
2008
2010
2011
2013

1953

Kanadában megalapították a Rákóczi Szövetséget

A Szövetség kiemelt céljául tűzte ki a magyar kultúra megőrzését Kanadában. A Szövetség alapító elnöke Korponay Miklós volt, aki azt a célt tűzte ki, hogy e jótékonysági szervezet a kanadai magyarok kulturális igényeit képviselje, őrizze az egyesületek közti barátságos egyensúlyt és együttműködést. 168 különböző magyar egyesület, beleértve a történelmi egyházakat, írta alá az együttműködési szerződést világszerte, de főképpen az Egyesült Államokban és Kanadában, ami ma is érvényben van.

1976

Megalapították a Kanadai Rákóczi Alapítványt
1976-ban, egy névváltozás után, a Kanadai Rákóczi Szövetségből Kanadai Rákóczi Alapítvány lett. Azóta az Alapítvány fő célkitűzése “a magyarságtudat fenntartása a magyar származású ifjúságban világszerte”, a magyar diákok támogatásán keresztül. Az Alapítvány ösztöndíjakkal, adományokkal és egyetemi konferenciák rendezésével segíti előre a magyar kultúra iránti érdeklődést és annak tanulmányozását az ifjúságban.

1994

A kanadai Rákóczi Alapítvány megszervezte az első Magyarságismereti Mozgótábort
A Mozgótábor ötlete: a Kanadában élő Ayklerné Papp Zsuzsától származik, aki férjével, Aykler Bélával Kárpátalján járva tapasztalta, hogy az ott élő gyerekek közül a ’90-es években alig néhányan jutottak el Budapestre. Annak érdekében, hogy a fiatalok jobban megismerjék az Anyaországot és egymást, 1994-ben a Kárpát-medence különböző pontjaiból 80 fiatalt hívtak meg a Magyarságismereti Mozgótáborba.

2002

Megalakult a II. Rákóczi Ferenc Alapítvány a Kárpát-medencei Fiatalokért
A budapesti székhelyű Alapítvány a Kanadai Rákóczi Alapítvány szervezte Mozgótáborokban részt vett fiatalok közreműködésével, önkéntes munkájuk által kezdte meg tevékenyéségét.

2003

Megalakulásának 10. évfordulóját ünnepelte a Magyarságismereti Mozgótábor

2004

Az Alapítvány ebédprogramot indított Gyergyószentmiklóson
Az erdélyi refrensek javaslatára indították el az étkeztetési programot Gyergyószentmiklóson, ahol a mai napig évente 10 fiatal iskolai étkeztetését támogatja az Alapítvány.

2007

Ayklerné Papp Zsuzsa és Aykler Béla Magyar Fiatalokért díjban részesültek
A Magyar Fiatalok Határok Nélkül Alapítvány Kuratóriuma kiemelkedő tevékenységet felmutató természetes-, jogi-, és jogi személynek nem minősülő társaságok, szervezetek, személyek munkájának elismerése céljából alapította a Magyar Fiatalokért Díjat, mely díj a nagyvilágban szétszóródott magyar fiatalságért tevékenyen részt vállalók munkáját kívánja elismerni.

2008

A Magyarságismereti Mozgótábor elnyerte az első Ifjúsági Károly Díjat
A II. Rákóczi Ferenc Alapítvány rangos nemzetközi kitüntetést kapott 2008. április 29-én. Az Európai Parlament által meghirdetett Ifjúsági Károly Díjat olyan már európai uniós tagállami kezdeményezések pályázhatták meg, melyek az európai identitást illetve az európai integráció gondolatát fejezik ki, illetve ezen eszmékért tevékenykednek.
A két lépcsős kiválasztási folyamatban a Rákóczi Magyarságismereti Mozgótábor programja elnyerte mind a nemzeti zsűri, mind az európai zsűri egyhangú támogatását. 400 szervezet közül ítélték ezt a programot a legérdemesebbnek a díjra. A zsűri értékelésében hangsúlyozta, hogy a Mozgótábor megvalósítja a szabad, diszkrimináció-mentes Európa eszméjét, ahol valamennyi polgár egyenrangú, éljen bármely tagállamban is. Külön értéknek ítélték meg, hogy Szerbia és Ukrajna fiataljai is részt vehetnek a táborban, ezáltal is szorosabbra fűzve a szálakat az Európai Unió és ezen oszágok között.

2010

Antall-díjjal tüntették ki a kanadai Rákóczi Alapítványt
Az Antall-díj azon személyek tevékenységét kívánja elismerni, akik munkájukkal eredményesen szolgálták, és jelenleg is szolgálják a nemzet felemelkedésének ügyét. 2010-ben ezt az elismerést a Tudásközpont a Rakoczi Foundation Canada elnökének, Ayklerné Papp Zsuzsánakítélte oda.

2011

Étkeztetési program Kárpátalján
A kárpátaljai referensek kezdeményezésére étkeztetési programot indított Ungváron az Alapítvány.

2013

Megalakulásának 20. évfordulóját ünnepelte a Magyarságismereti Mozgótábor