Diákok Határok Nélkül Tábor

A Diákok Határok Nélkül Magyarságismereti Mozgótábor egy egyedülálló oktatási program, mely Kanada, az Amerikai Egyesült Államok és Kelet-Közép-Európa legalább négy különböző országából hozza össze a kiváló képességű diákokat. A cél egyszerű:

lerombolni azokat a mítoszokat és tévhiteket, amelyek végeérhetetlen viszályokat okoztak a régióban… megnyitva a fiatalok szívét és elméjét… éppen azokét, akik az új Kelet-Közép-Európa építői lesznek!

1994 óta a mozgótábor sokat változott, miközben Kanadából, az Egyesült Államokból, Horváthországból, Szlovákiából, Szerbiából, Ukrajnából és Romániából hozott össze középiskolás korú (13-19 éves) diákokat. A program intenzív, célja lerombolni a Magyarország határain kívül élő magyar kisebbségek tévhiteit, mítoszait. Ezek a diákok, akik kisebbségben élnek saját hazájukban, első kézből ismerhetik meg kulturális gyökereiket azáltal, hogy ellátogatnak történelmi és kulturális helyszínekre, beleértve a kastélyokat, múzeumokat és egyéb helyi nevezetességeket. Előadásokon vesznek részt, melyek emberi jogokról, alulról épülő demokratikus szervezetekről, médiáról, valamint a kultúra megőrzéséről és integrációjáról szólnak. A világ különböző tájairól érkező, hasonló gondolkodású résztvevők között kötelékek alakulnak ki, és közösen próbálnak megoldást találni arra, hogy hogyan tegyék jobbá a saját és kisebb közösségeik életét. A kötelékek egy életen át tartanak, a résztvevők kapcsolatban maradnak egymással és rendszeresen találkoznak is, hogy segítsék a fiatalabb generációt, és teljesebbé tegyék életüket a befogadás és az együttműködés üzenetének terjesztése által.

Ösztöndíjak

A Rákóczi Alapítvány ösztöndíjakkal támogatja azokat a fiatalokat, akik azon munkálkodnak, hogy magyar nyelv, művészet, irodalom és történelem tanulmányozása révén gyarapítsák a magyar kultúrával kapcsolatos ismereteiket. Az ösztöndíjakat két kategóriában is megkaphatják a diákok: kiváló tanulmányi eredményeikért, vagy anyagi szükségleteik alapján. Az ösztöndíjaknak két csoportja különíthető el aszerint, hogy hol kerülnek kiosztásra: vannak kanadai ösztöndíjak és európai ösztöndíjak. 

Kanadai ösztöndíjak

A magyar Rákóczi-díjat évente egy olyan hallgató kapja, aki a Torontói Egyetem Magyar Tanulmányok programjára van beiratkozva. A díjazottat a kurzus oktatója és/vagy professzora jelöli ki, a díjat pedig a Torontói Egyetem Bölcsészettudományi Karán keresztül ítélik oda.

Európai ösztöndíjak

A Rákóczi Alapítvány olyan európai hallgatóknak szolgáltat ösztöndíjat, akik a magyar nyelv és kultúra terén folyatják tanulmányaikat. 

A diákoknak meg kell pályázniuk ezeket az ösztöndíjakat, valamint igazolniuk kell, hogy egyéb forrásból származó járulékuk nem elégséges és rászorulnak annak kiegészítésére. A sikeres pályázóknak be kell számolniuk tanulmányi előmenetelükről és sikereikről. Az ösztöndíjakat Szlovákiából, Ukrajnából, Romániából és Szerbiából származó hallgatóknak osztják szét a különböző régiókból érkező pályázatok aránya szerint. Az odaítélt ösztöndíjakat a hallgatók a tandíj, a lakás és az ellátás kifizetésére, tankönyvek vásárlására vagy egyéb költségek fedezésére használhatják, olyan helyzetben, amikor a család anyagi körülményei lehetetlenné tennék az egyetemen való részvételt. Az évek során, a díjazottak közül sokan pozitívan befolyásolták szűkebb és tágabb környezetüket Közép-Kelet-Európában és még azon túl is. Nagyon hálásak az alapítványnak, és ezért ők is önkénteskedéssel és egyéb formában támogatják a Rákóczi Alapítvány munkáját a régióban.

Oral History Projekt

A Rákóczi Alapítvány karöltve az Ontario Multikulturális Történelmi Társasággal Oral History Project néven egy olyan projektet indított, melynek célja rendszerezni és megőrizni azokat a személyes beszámolókat és levéltári anyagokat, melyek az 1956-of forradalom következményeként – 1956 decembere és 1958 szeptembere között – Kanadába érkezett magyar menekültektől származnak.

Ez az egyedi projekt 2006-ban a forradalom 50 éves évfordulóján indult. A menekültek második és harmadik generációs leszármazottjainak felkutatására összpontosított, akik interjúkat készítettek, szüleiket, nagyszüleiket és rokonaikat kérdezték arról, hogy mit éltek át 1956-ban a forradalom idején, hogyan menekültek és hogyan alakult életük, miután menekültként Kanadában letelepedtek. A feladat legalább ötven interjú elkészítése volt, hogy ezáltal is kiemeljük a forradalom és a magyar menekültek Kanadába érkezése óta eltelt ötven évet. 

Tíz évvel később a forradalom 60. évfordulója alkalmából újraélesztettük ezt a projektet azzal a szándékkal, hogy az interjúk számát százra bővítsük. A magyar nyelv mellett Kanada két hivatalos nyelvén, angolul és franciául is, készültek interjúk, melyeket az összegyűjtött levéltári anyagokkal együtt leltároztuk és a Multikulturális Kanada történelmi honlapjának rendelkezésére bocsátottuk. Később a gyűjtemény, beleértve 400 óra hanganyagot, átkerült a British Columbia-i Simon Fraser Egyetem levéltárába. A teljes anyag elérhető úgy tudományos kutatók, mint a nagyközönség számára. További információ megtalálható a https://digital.lib.sfu.ca/1956-hungarian-memorial-oral-history-project oldalon. 

A második világháború utáni években a magyarok képezték a nem angol vagy francia anyanyelvű menekültek legnagyobb hányadát. A projekt célja történészek számára betekintést nyújtani 37 565 magyar menekült életébe és küzdelmeibe, ugyanakkor dokumentálni az 1956-os magyar menekültek Kanadára tett hatását. További információért lásd: www.1956memorial.com

Exodus

Hungarian Exodus (L’Exode Hongrois) néven 2006-ban egy egyedülálló kiállítást rendeztünk őexcellenciája Michaëlle Jean, Kanada főkormányzójának védnöksége alatt, hogy megemlékezzünk az 1956-os forradalom ötven éves évfordulójáról és ezt követően 37 565 magyar menekült Kanadába való érkezéséről. 

Kanada mindkét hivatalos nyelvén (angolul és franciául) bemutatott kiállítás az 1956-os szóbeli történelem projekt során begyűjtött anyagokból készült, erről további információ itt érhető el: www.1956memorial.com  A kiállítás szemlélteti Kanada kimagasló szerepét a többezer magyar menekült befogadásában 1956 és 1958 között, ugyanakkor bemutatja azt is, hogy a magyar menekültek hogyan járultak hozzá, hogy Kanada olyanná fejlődjön, amilyennek ma ismerjük. Akkoriban Kanada budapesti nagykövetsége is, élén Robert Hage nagykövettel, igényelte a kiállítás magyar-angol mását, hogy bemutathassák múzeumokban, egyetemeken és konferenciákon Magyarország különböző pontjain. 2007 óta a kiállítás ezen másolata Magyarországon is látható, és így a Magyarországon élők is megismerhetik a kanadai emigráció ezen fontos fejezetét. 

HUNGARIAN EXODUS KIÁLLÍTÁS HELYSZÍNEI

Az elmúlt tizennöt évben a kiállítás keresztül utazta Kanadát a halifaxi Pier 21 múzeumtól a vancouveri British Columbia Egyetemig, többször is megfordulva egyes helyszíneken: Halifax (kétszer), Montreal, Torontó (öt helyszínen), Ottawa, Hull, Hamilton, Niagara Falls, Winnipeg, Calgary, Vancouver. A kiállításnak múzeumok, városházák, templomok, könyvtárak, egyetemek, egészségügyi központok és tartományi parlamenti épületek adtak otthont. Mind az Oral History projekt, mind a Hungarian Exodus kiállítás elsősorban azért jött létre, hogy tájékoztassa a kanadai nyilvánosságot az 1956-os eseményekről és a magyar menekültek Kanadára gyakorolt pozitív hatásáról.

Étkeztetési Program

A Rákóczi Alapítvány 2010 óta támogatja az iskolai ebéd programot, hogy az ukrajnai Kárpátalja szegényebb vidékein a gyerekek legalább napi egy alkalommal meleg ebédet fogyaszthassanak. 

A legutóbbi népszámlálási adatok szerint, a magyar kisebbség Ungvár (Uzhhorod) lakosságának hét százalékát teszi ki, miközben a környező falvak lakossága többségében magyar nemzetiségű. Ezen környező falvakból, ahol a havi jövedelem alig száz amerikai dollár, járnak be a diákok Ungvárra iskolába. Az oda-vissza utazás és a napi megélhetés mellett sok gyerekeiket egyedül nevelő szülő, vagy árva gyerek nevelője nem tudja megengedni a napi ötven cent költséget az iskolai ebédre. Annak érdekében, hogy ezek a gyerekek ne éhezzenek egész nap az iskolában és energiájuk is több legyen, a Rákóczi Alapítvány meleg ebéddel támogatja az ungvári Dayka Gábor Magyar Nyelvű Középiskolába beiratkozott 70 diákot a tanév minden egyes napján.

Trianon 100

A trianoni békeszerződés százéves évfordulója alkalmából a Rákóczi Alapítvány egy esszépályázatot hirdetett meg, hogy felmérje, milyen maradandó hatással van Trianon a Kárpát-medencében élő ifjúságra manapság. Bámulatos volt a visszajelzés: közel száz fiatal küldött be eszét vagy rövid filmet harminc nap alatt a pályázatra. Sőt mi több, szinte mindegyik azt elemezte, hogyan lehetne ez a lesújtó történelmi esemény egy reményteljesebb jövő része.

A végtelenül pozitív visszajelzésre alapozva és azért, hogy a diákok, fiatal felnőttek és ifjú szakemberek válaszai a kihívásokra, melyek szülőhazájukban érik őket a trianoni békeszerződés következtében, eljussanak minél több emberhez, az Alapítvány igazgatótanácsa úgy döntött, hogy megjelenteti egy kötetben ezen esszék legjobbjait. A könyv magyarul és angolul is megjelenik, hogy minél szélesebb hallgatósághoz eljusson, mennyire maradandó hatással van ma is Kelet-Közép-Európa nemzeti kisebbségeire ez a történelmi esemény.

Családi Kör

Minden diák és csapatvezető, aki részt vesz a Diákok Határok Nélkül nyári programban tagja lesz a Rákóczi Családi Körnek. A folyamatosan bővülő szervezet egy olyan hátteret biztosít, ahol a résztvevők egymásnak szakmai és egyéb támogatást nyújthatnak. A tagok számára szervezett események közé tartoznak az R-Café-ként emlegetett kötetlen találkozások, ahol a tagok beszélgetésre vagy meghatározott témák megvitatására gyűlnek össze. A R-Cafék Kelet-Közép-Európa különböző városaiban kerülnek megrendezésre, mindegyik remek alkalom arra, hogy korábbi táborozók kapcsolatban maradjanak egymással, mozgótáboros emlékeiket felelevenítsék és ismeretségi köreiket bővítsék. 

Évente egy vagy két hétvégén Rákóczi Találkozók megszervezésére is sor kerül. A régió több országából érkeznek résztvevők ezekre az összejövetelekre, melyek általában egy meghatározott téma köré szerveződnek. A tevékenységek változatosak, vannak tanulmányi előadások, problémamegoldásra összpontosító gyakorlatok, jótékonykodási tevékenységek és 

közösségépítő rendezvények. Ezek a találkozók, melyek összehozzák különböző régiók és korosztályok fiataljait, az alapítvány munkájának fontos részét képezik, mert nemcsak egyre bővül általuk a Családi Kör tagjai közötti kapcsolat, hanem megerősítik a szervezet közösségformáló szerepét is. A legutóbbi Rákóczi Találkozó helyszíne Sepsiszentgyörgy (Sfântu Gheorghe, Románia) és Budapest volt. A vírusjárvány kitörése óta a találkozók megszervezésére virtuális térben került sor. 

A Családi Kör egy kötetlen mentor programmal is szolgál az arra rászoruló fiatalok számára, például munkakeresők tanácsot kérhetnek és kaphatnak olyanoktól, akik már tapasztalattal rendelkeznek bizonyos szakmában és segíteni szeretnének a következő generációnak. Továbbá, a régió több egyetemi központjában léteznek kisebb „Rákóczi-csoportok”, melyek kezdő egyetemistáknak nyújtanak támogatást, hogy azok könnyebben beilleszkedjenek új városi környezetükbe. Ezen programok működése teljes mértékben a Diákok Határok Nélkül Magyarságismereti Mozgótábor korábbi résztvevőinek köszönhető, akik ily módon szeretnének visszaadni valamit a közösségnek.